~~Tingimused
Lasteriidepuu.ee tingimused kehtivad kõigi ostuklientide suhtes võrdselt.
Lasteriidepuu.ee esindaja Fergler OÜ ja ostukliendi suhteid reguleerivad  Fergler OÜ poolt koostatud üldtingimused ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.
Fergler OÜ koostatud tingimused: 
Tellimistingimused
1.Tellimus vormistatakse Lasteriidepuu.ee internetipoest ostu sooritaja ( edaspidi Ostja) ja Lasteriidepuu.ee esindaja  Fergler OÜ ( edaspidi Müüja ) vahel.
Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.
1.1 Tellimuse vormistamine
Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi.
Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikib lingile „Esita tellimus" ja nõustub käesolevate Tingimustega.
Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Arved ja tellimused on nähtavad kliendile ka Lasteriidepuu.ee kliendikeskkonnas, kui klient on loginud sisse oma kasutajatunnuse ja parooliga.
Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.
1.2 Tellimuse jõustumine
Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Fergler OÜ arvelduskontole või PayPal kontole..

2. Hind
Fergler OÜ e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on Eurodes.
Kui Ostja sooritab ostu ja ostukorvi summa jääb alla 25 Euro, lisandub hinnale transpordi tasu.
Kui Ostja sooritab ostu ja ostukorvi summa on üle 25 Euro, toimetatakse kaup Ostja poolt märgitud pakiautomaati  tasuta.
3. Toodete eest tasumine
Ostja tasub toodete eest vastavalt  Fergler OÜ poolt edastatud arvele kas pangalingi, pangaülekande, krediitkaardi või PayPaliga. Müüja jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.
Toodete eest tasub Ostja Fergler OÜ arveldusarvele arvel märgitud panka või PayPal kontole.
4. Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg laos olevatele kaupadele on maksimaalselt 7 tööpäeva (üldiselt läheb kaup teele 1-2 tööpäeva jooksul, kuid kui tellimuse hulgas on spetsiaalselt Ostjale valmistatavaid nimelisi kaupu, siis võib reaalselt minna kuni 7 tööpäeva).
Tarneaega hakatakse lugema lepingu jõustumise hetkest, punkt 1.2.
Tellitud kauba saadame teele Postkontoris, SmartPOSTi või Omnivaga-ga.


5. Toodete tagastamine ja tellimuse tühistamine
Ostjal on õigus vahetada  kättesaadud kaup sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu või mittesobivuse korral kaup tagastada 14 päeva jooksul. Kauba tagastab Ostja, teavitades selles eelnevalt  Müüjat.
Tagastatud kauba pakend ja kaup ei tohi olla rikutud. Rikutud pakendis või rikutud toodet ei ole võimalik tagastada.
Teatesse tuleb märkida arve number, Ostja nimi, arvelduskonto number ja kauba tagasisaatmise põhjus.
Kui tagastatud toode on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud Fergler OÜ-st ja kui toodet on Ostja poolt kasutatud mittesihipäraselt, on Fergler OÜ-l õigus tasaarveldada kauba kahju.
Kui Ostja ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Ostjal õigus taotleda kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
Kui tooteid tagastatakse osaliselt ja eelnevalt ei tasutud transporditasu (ost oli suurem kui 25 Eurot ), peetakse tagastatud tootest kinni transporditasu vastavalt hinnakirjale.
 
6. Garantii ja Tellimuse tagastamine

Müüja vastutab tarbijalemüügi puhul müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.
14-päevane tagastamisõigus ei kehti esemetele, mis on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt. ( Tikitud lapse nimega sussikott, lapse nimega triigitavad nimesildid).

Lisaks tarbija seadusest tulenevatele õigustele kehtib toodetele ka tootjagarantii (maaletooja).
Garantii kasutamise tingimused on lisatud toote juurde, kui tootele on antud garantii.

Tootja ei vastuta :
a.) Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
b.) Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
c.) Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
Toote nõuetele mitte vastavusest teatada e-mailile info@lasteriidepuu.ee
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode. Toote tagastamise transpordikulud on Müüja kanda kui kaup on osutunud defektseks või ei vasta märgitud suurusele..
Ostjale kantakse tagastatud kauba eest tasutud summa Ostja pangakontole 7 - 14 tööpäeva jooksul, kauba tagasisaamise päevast (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine).
Avastades toote mittesobivuse nõuetele, on Ostja kohustatud sellest teatama viivitamatult. Kui Ostja on toodet kasutanud ka pärast vea ilmnemist, ei rahuldata Ostja pretensioone.
7. Kliendi konfidentsiaalsus ja muud tingimused
Müüjal ei ole õigus levitada Ostja andmeid.
Müüja ei avalda Ostja andmeid mitte ühelegi teisele isikule ja Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist Müüja andmebaasist.
8. Muud tingimused:
Lisaks Fergler OÜ koostatud tingimustele kaitseb mõlemaid osapooli, nii Ostjat kui Müüjat, Eesti Vabariigi seadused.
Ostja huve kaitseb Tarbijakaitseamet.
Fergler OÜ lahendab arusaamatused oma klientidega rahumeelselt ja läbirääkimiste teel. Kui osapooled siiski ei leia sobivat lahendust, on mõlemal osapoolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.